Sykepenger

Help

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Sykepenger til særskilte grupper

Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.

Sykepenger når du er utenfor Norge

I utgangspunktet har du ikke rett til sykepenger når du er utenfor Norge. Du kan likevel søke NAV om å få reise ut av landet og beholde sykepengene i en begrenset periode.