Sykepenger

Help

Her finner du informasjon om sykepenger til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere og andre særskilte grupper.

Sykepenger til arbeidstakere

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for deg som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade.

Sykepenger til særskilte grupper

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for deg som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. For sjømenn, jordbrukere, reindriftsutøvere, fiskere, vernepliktige, personer som midlertidig har vært ute av arbeid, uføretrygdede og personer mellom 67 og 70 år gjelder spesielle regler.

Sykepenger ved utenlandsopphold

I utgangspunktet har du ikke rett til sykepenger mens du oppholder deg utenfor Norge. Du kan likevel i visse situasjoner få sykepenger under utenlandsopphold.