Dødsfall, dødsbo og tidlig skatteoppgjør

Pensjon og uføretrygd fra folketrygden blir utbetalt til og med dødsmåneden. Vanligvis får NAV automatisk melding fra Folkeregisteret om dødsfallet, men av og til kan ulike omstendigheter medføre at melding om dødsfall ikke blir registrert tidsnok til at pensjon og andre stønader blir stoppet til rett tid. 

Meld fra om dødsfall

Dersom en av dine nærmeste er død, og du er usikker på om NAV har fått melding om dette, kontakter du NAV Kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34 for å melde fra om dødsfallet. Dette gjelder både om dødsfallet skjer i Norge eller i utlandet. 

Ved dødsfall i utlandet trenger NAV kopi av dødsattesten, da den ikke alltid blir sendt til NAV fra myndigheter i utlandet. Kopi av dødsattesten sendes til NAV Familie- og pensjonsytelser, Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO. 

Det vil være til god hjelp for NAV om du i tillegg oppgir navn og adresse på den personen som skal være ansvarlig for dødsboet. For at NAV skal kunne utbetale et eventuelt utestående beløp, må du oppgi kontonummer, legge ved kopi av skifteattest samt fullmakt fra alle arvingene. Skjema for fullmakt finner du på regjeringen.no. Informasjonen sender du til NAV Økonomi pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO.

Dødsbo og forhåndsfastsetting

Arvinger kan ha krav på å få boets skatt fastsatt på forhånd (forhåndsfastsetting). Det betyr at Skatteetaten behandler skattemeldingen med det samme, og ikke venter til årsskiftet som er fastsettingstidspunktet for alle andre. Du må henvende deg skriftlig til NAV hvis du som pårørende, advokat eller tilsvarende representant for dødsbo trenger informasjon for å fremsette krav om forhåndsfastsetting til Skatteetaten. Sammen med henvendelsen til NAV må du sende kopi av skifteattest og fullmakt fra alle arvinger. Les mer om arv og skifte på domstol.no.

Pensjon og uføretrygd

Henvendelse om pensjonsytelser og uføretrygd sendes til: NAV Økonomi pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.

NAV Økonomi pensjon vil i løpet av cirka 3 uker sende brev til pårørende/representanter for dødsbo med nødvendige opplysninger til forhåndsfastsetting. 

Ved spørsmål, ta kontakt med NAV Kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34.

Øvrige ytelser

For øvrige ytelser sendes henvendelsen til: NAV Økonomi stønad, Postboks 354, 8601 Mo i Rana.

Ved spørsmål, ta kontakt med NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.