Pensjonsytelser og uføretrygd

Gjelder det pensjonsytelser og uføretrygd må det sammen med henvendelsen sendes kopi av skifteattest og fullmakter fra alle arvinger til NAV Økonomi pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.

NAV Økonomi pensjon vil da sende brev til pårørende/representanter for dødsbo med opplysninger til forhåndsfastsetting som Skatteetaten kan bruke.

Ved spørsmål, ta kontakt med NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon 55 55 33 34.

Øvrige ytelser

For øvrige ytelser må det sammen med henvendelsen sendes kopi av skifteattest og fullmakter fra alle arvinger til NAV Økonomi stønad, Postboks 354, 8601 Mo i Rana.

Ved spørsmål, ta kontakt med NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.