Dødsfall, dødsbo og tidlig skatteoppgjør

Pensjon og uføretrygd fra folketrygden blir utbetalt til og med dødsmåneden. Vanligvis får NAV automatisk melding fra Folkeregisteret om dødsfallet, men av og til kan ulike omstendigheter medføre at melding om dødsfall ikke blir registrert tidsnok til at pensjon og andre stønader blir stoppet til rett tid. 

Meld fra om dødsfall

Hvis en av dine nærmeste er død og du er usikker på om NAV har fått melding om dette, melder du dødsfallet til NAV Kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34. Det gjelder både om dødsfallet skjer i Norge eller i utlandet. 

Ved dødsfall i utlandet trenger NAV kopi av dødsattesten, da den ikke alltid blir sendt til NAV fra myndigheter i utlandet. Kopi av dødsattesten sendes til:

NAV Familie- og pensjonsytelser
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo 

Det vil være til god hjelp for NAV om du i tillegg oppgir navn og adresse på den personen som skal være ansvarlig for dødsboet. For at NAV skal kunne utbetale et eventuelt utestående beløp, må du oppgi kontonummer, legge ved kopi av skifteattest samt fullmakt fra alle arvingene. Skjema for fullmakt finner du på regjeringen.no. Informasjonen sender du til:

NAV Økonomi pensjon
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo

Mottok din avdøde ektefelle eller registrerte partner pensjon fra Statens pensjonskasse?

Hvis din ektefelle eller registrerte partner mottok tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse, kan du ha rett på etterbetaling av pensjon. Se spk.no for mer informasjon til etterlatte.  

Hvis du er gjenlevende ektefelle og mottar egen alderspensjon fra NAV, kan du velge hvilken bankkonto du ønsker at etterbetalingen fra Statens pensjonskasse skal utbetales til. Hvis du ønsker at pensjonen skal utbetales til den bankkontoen du får pensjonsutbetalingene dine fra NAV, tar du kontakt med oss på 55 55 33 34. Du trenger ikke å gjøre noe hvis du ønsker at etterbetalingen av pensjonen skal utbetales til avdødes bankkonto. 

Er du pårørende og har du fått brev om etterbetaling av pensjon fra Statens pensjonskasse? Hvis du ønsker at etterbetaling skal skje til annen konto enn avdødes, må du sende oss skifteattest og nødvendige fullmakter. Les mer om endring av bankkonto og krav til bevitnet legitimasjon

Andre tjenestepensjonsordninger kan ha andre regler for utbetaling av pensjon etter dødsfall. Ta kontakt med den aktuelle pensjonsordningen for mer informasjon. 

Dødsbo og forhåndsfastsetting

Arvinger kan ha krav på å få boets skatt fastsatt på forhånd (forhåndsfastsetting). Det betyr at Skatteetaten behandler skattemeldingen med det samme og ikke venter til årsskiftet, som er fastsettingstidspunktet for alle andre. Du må henvende deg skriftlig til NAV hvis du som pårørende, advokat eller tilsvarende representant for et dødsbo trenger informasjon for å kreve forhåndsfastsetting hos Skatteetaten. Sammen med henvendelsen til NAV må du sende kopi av skifteattest og fullmakt fra alle arvinger. Les mer om arv og skifte på domstol.no.

Pensjon og uføretrygd

Henvendelse om pensjonsytelser og uføretrygd sendes til:

NAV Økonomi pensjon
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo

NAV Økonomi pensjon vil i løpet av cirka 3 uker sende brev til pårørende/representanter for dødsboet med nødvendige opplysninger til forhåndsfastsetting. 

Ved spørsmål, ta kontakt med NAV Kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34.

Øvrige ytelser

For øvrige ytelser sendes henvendelsen til:
NAV Økonomi stønad
Postboks 354
8601 Mo i Rana

Ved spørsmål, ta kontakt med NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.