Har du mistet noen i nær familie?

Du kan ha rettigheter hvis du mister noen i nær familie, som ektefelle, samboer, partner eller den andre forelderen til barnet ditt.

Har du mistet ektefellen, samboeren eller partneren din?

Informasjon til deg som har mistet ektefelle, samboer, partner eller den andre forelderen til barnet ditt.

Publisert: 15.01.2021 | Sist endret: 24.03.2021

Har du mistet et barn?

Informasjon om ytelser du kan motta hvis du har mistet barnet ditt.

Publisert: 15.01.2021 | Sist endret: 28.01.2021

Har du mistet en eller begge foreldrene dine?

Informasjon til deg som er ung og har mistet en eller begge foreldrene dine.

Publisert: 15.01.2021 | Sist endret: 20.01.2021

Har du pleiet noen som står deg nær og som er i livets sluttfase?

Du kan få pleiepenger hvis du må være borte fra arbeid mens du pleier en person som står deg nær og som er i livets sluttfase.

Publisert: 28.01.2021 | Sist endret: 28.01.2021

Har du vært familiepleier for en som har stått deg nær?

Du kan ha rett på ytelser til tidligere familiepleiere hvis du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleiet andre som har stått deg nær.

Publisert: 15.01.2021 | Sist endret: 29.01.2021