Til deg som er arbeidsgiver for funksjonsassistenten