Har du mistet ektefellen, samboeren eller partneren din?

Informasjon til deg som har mistet ektefelle, samboer, partner eller den andre forelderen til barnet ditt.

Hva skjer med utbetalingene fra NAV når noen dør? 

Når noen dør, blir utbetalinger som den avdøde har mottatt fra NAV stanset. Det skjer i de fleste tilfeller når NAV mottar en dødsmelding fra Folkeregisteret eller pårørende. Hvis dødsfallet skjer i utlandet, ber vi deg melde fra til NAV. Du finner informasjon om hvordan dødsfall blir registrert på skatteetaten.no

Hva kan du få?

Hvis ektefellen, samboeren eller partneren din dør, kan du ha rett på ytelser til gjenlevende.  

Har du barn under 18 år med avdøde? 

Hvis du har barn under 18 år med den avdøde, kan du ha rett til flere stønader enn gjenlevendepensjon, slik som  

  • barnepensjon – for barn som har mistet en eller begge foreldrene
  • utvidet barnetrygd – et tillegg til ordinær barnetrygd når du er alene med barn under 18 år 
  • kontantstøtte – for deg med barn mellom 1 og 2 år som ikke har full barnehageplass  
  • omsorgspenger – når du er alene om omsorgen for barnet, har du rett til dobbelt så mange omsorgsdager  
  • foreldrepenger – mister du ektefellen/samboeren/partneren din mens dere mottar foreldrepenger, kan du som blir alene om omsorgen ta ut den delen av stønadsperioden som er igjen. Du kan søke om endring av uttak digitalt på nav.no.  

Hvis du har behov for barnetilsyn i forbindelse med jobb, jobbsøking eller utdanning, kan du ha rett til å få dekket deler av utgiftene til tilsyn. Se

Skjedde dødsfallet nylig?

Du kan også ha rett til 

Hva skjer med skatteoppgjøret når noen dør?

Se mer informasjon om