Har du mistet ektefellen, samboeren eller partneren din?

  • barnepensjon – for barn som har mistet en eller begge foreldrene
  • utvidet barnetrygd – et tillegg til ordinær barnetrygd når du er alene med barn under 18 år 
  • kontantstøtte – for deg med barn mellom 1 og 2 år som ikke har full barnehageplass  
  • omsorgspenger – når du er alene om omsorgen for barnet, har du rett til dobbelt så mange omsorgsdager  
  • foreldrepenger – mister du ektefellen/samboeren/partneren din mens dere mottar foreldrepenger, kan du som blir alene om omsorgen ta ut den delen av stønadsperioden som er igjen. Du kan søke om endring av uttak digitalt på nav.no.