Barnetillegg til uføretrygd

  • må du enten bu i Noreg, innanfor EØS-området eller i eit anna land Noreg har trygdeavtale med
  • må óg barnet du forsørgjer vera busett og opphalda seg i Noreg, innanfor EØS-området eller eit anna land Noreg har trygdeavtale med