Supplerende stønad for uføre flyktninger

  • Kopi av pass
  • Kopi av siste utskrift av fastsetting eller siste skattemelding hvis den er nyere, for søker og eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner.
  • For enslige stønadsmottakere og stønadsmottakere med ektefelle som ikke er 67 år eller flyktning: høy sats (21 989 kr per måned)     
  • For personer med ektefelle over 67 år eller som er flyktning: ordinær sats (20 216 kr per måned)
  • For personer som deler bolig med annen voksen person: ordinær sats (20 216 kr per måned)