Her finner du møtedatoer. Dagsorden for møtene vil bli publisert når de er klare, og supplert med konklusjoner etter avholdt møte.

Møtedato Tidspunkt Dagsorden med konklusjoner

23. august 2019

Kl. 11.00 - 14.00 

Referat

11. oktober 2019

Kl. 09.00 - 12.00

Referat

22. november 2019

Kl. 09.00 - 12.00

Referat

24. januar 2020

Kl. 09.00 - 12.00

Referat

06. mars 2020

Kl. 09.00 - 12.00

Referat
03. april 2020 Kl. 10.00 - 11.30

Referat

24. april 2020

Kl. 09.00 - 12.00

Referat

05. juni 2020

Kl. 09.00 - 12.00

Referat

21. august 2020

Kl. 09.00 - 12.00

Referat

09. oktober 2020

Kl. 09.00 - 12.00

 

27. november 2020

Kl. 09.00 - 12.00

 

 

Representanter for brukerutvalget i NAV Vest-Viken

Medlemmer og varamedlemmer i NAV Vest-Viken brukerutvalg for perioden 30.08.19 - 30.08.21. 

Representanter for personbrukerne

Navn

Kontaktinformasjon

FFO Buskerud

Leder brukerutvalg: Britta Bech Gulbrandsen

Vara: Anne Kristin Hamm

britta@bechgulbrandsen.no

 

Kreftforeningen Runar Slinning 

  rslinni@online.no

 

SAFO TVB    Catrine Bergan  bergan.cathrine@gmail.com 
Ingen organisasjon Hanan Bousseta

hanan_bousseta@live.no

930 63 272

 

Representanter for  arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjon 

Navn Kontaktinformasjon
Mester Grønn  Lønnsansvarlig, Linda Tangen

Vara: HR-direktør Rita Bondesen Børke

linda.tangen@mestergronn.no

Hæhre Entreprenør

HR-leder Nina Jakobsen

Vara Marita Grønvold Malene Rosenberg

nina.jakobsen@akh.no

marita.gronvold@akh.no malene.rosenberg@akh.no

Fellesforbundet Runar Landsverk

  runar.landsverk@fellesforbundet.org

 

 

NAV Vest-Viken    Direktør Inger Anne Speilberg                inger.anne.speilberg@nav.no
NAV Vest-Viken    Avd. dir. Magnar Deila

magnar.deila@nav.no

NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken  Avd. dir. Karianne Jacobsen  Karianne.Jakobsen@nav.no 
NAV Familie- og pensjonsytelser Drammen  Avd. dir. Bjørn Hassel bjorn.hassel@nav.no
NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud    Avd. dir. Kristina Waksvik kristina.Waksvik@nav.no 

For øvrig møter direktører og fagpersoner i NAV Vest-Viken avhengig av saker og tema i møtene.

Ved spørsmål, ta kontakt med:  

Mer informasjon om brukermedvirkning i NAV