Brukermedvirkning i NAV Vest-Viken

Møtedato Tidspunkt Dagsorden med konklusjoner
Møter i 2019      
Møter i 2020      
Referat
Referat
03. april 2020 Kl. 10.00 - 11.30
Referat
Referat
Referat
Referat
Møter i 2021      
22. januar 2021   Kl. 09.00 - 12.00 Referat
12. mars 2021 Kl. 09.00 - 12.00 Referat
23. april 2021 Kl. 09.00 - 12.00  
04. juni 2021 Kl. 09.00 - 12.00  
27.august 2021 Kl. 09.00 - 12.00  
15. oktober 2021 Kl. 09.00 - 12.00  
03. desember 2021 Kl. 09.00 - 12.00  
Representanter for personbrukerne Kontaktinformasjon
Kreftforeningen Runar Slinning 
SAFO TVB    Catrine Bergan  bergan.cathrine@gmail.com 
Ingen organisasjon Hanan Bousseta
Elevorganisasjonen Viken Adrian Ramberg Westgaard
Navn Kontaktinformasjon
Mester Grønn  Lønnsansvarlig, Linda Tangen
Hæhre Entreprenør
Fellesforbundet Runar Landsverk
NAV Vest-Viken    Direktør Inger Anne Speilberg                inger.anne.speilberg@nav.no
NAV Vest-Viken    Avd. dir. Magnar Deila
NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken  Avd. dir. Karianne Jacobsen  Karianne.Jakobsen@nav.no 
NAV Familie- og pensjonsytelser Drammen  Avd. dir. Bjørn Hassel bjorn.hassel@nav.no
NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud    Avd. dir. Kristina Waksvik kristina.Waksvik@nav.no