Digital sykmelding – informasjon til den som sykmelder

Det er nå utviklet en digital søknad om sykepenger som erstatter del D. Fra 15. januar gjelder den i hele landet.

Hvis EPJ-systemet ditt er lagt til rette for ny elektronisk sykmelding og dialogmeldinger til NAV, vil dine pasienter nå kunne finne sykmeldingen på nav.no. 

Kan du slutte å skrive ut sykmeldingen på papir?

Det er alltid pasientens eget valg å få sykmeldingen på papir eller ikke.

Merk at noen pasienter fortsatt MÅ ha sykmeldingen på papir:

 • de som ikke har en arbeidsgiver (det arbeides med å utvikle en løsning også for disse)
 • de som får sykmeldinger som gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd (vil også komme senere)
 • de som ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • de som har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Selv om pasienten velger å få sykmeldingen på papir, vil den digitale sykmeldingen uansett ligge tilgjengelig for pasienten på nav.no. Pasienten skal bare bruke én av sykmeldingene.

Sykehusene skriver bare ut på papir

Sykmeldinger som skrives ut på sykehus kommer fortsatt bare på papir. Pasientene vil ikke finne disse sykmeldingene på nav.no.

Slik er gangen i den digitale sykmeldingen:

 1. Du sykmelder en pasient og sender sykmeldingen elektronisk til NAV via pasientjournalsystemet.
 2. Pasienten får en SMS eller e-post hvor det står: «Det ligger en melding til deg på nav.no.»
 3. Pasienten logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan pasienten sende sykmeldingens del C til arbeidsgiveren.
 4. Pasienten får en ny SMS eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
 5. Pasienten logger inn på nav.no og blir bedt om å fylle ut søknaden om sykepenger (tidligere sykmeldingens del D) under tjenesten «Ditt sykefravær». Søknaden sendes digitalt fra pasienten til NAV og til arbeidsgiveren. 

Tips til avklaring med pasienten

 1. Spør om pasienten har behov for sykmeldingen på papir.
 2. Hvis pasienten er usikker, spør om hun eller han benytter nettbank.
  1. Er svaret nei, må du skrive ut sykmeldingen på papir.
  2. Er svaret ja, trenger ikke pasienten sykmelding på papir og finner den i stedet på nav.no. 

Informasjon til pasientene  

Legekontorene får tilsendt plakater som kan henges opp i venterommet.

Vil du ha noe å gi pasientene? Bestill et flygeblad gratis på nav.sits.no/lege. Her kan du også bestille plakater på ønsket målføre.

Bruk sykmeldingens felt om tilrettelegging

I den digitale sykmeldingen trer det nå tydeligere fram for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren hva den som sykmelder pasienten skriver om tilrettelegging på arbeidsplassen. Du som sykmelder kan derfor tilføre stor verdi i oppfølgingen ved å bruke dette feltet mer aktivt enn i dag.

Dialogen skal styrkes

I digitaliseringen av sykefraværsoppfølgingen har vi startet med arbeidsplassen. Målet er at arbeidsgiverne og arbeidstakerne skal bli mest mulig selvhjulpne i oppfølgingen. Derfor har vi utviklet en digital oppfølgingsplan som nå er tilgjengelig for alle som ønsker å ta den i bruk. Det arbeides med en løsning for å kunne dele planen med den som har sykmeldt arbeidstakeren. En digital møteplanlegger er også under utvikling.