Oppfølgingsplanen: nyttig informasjon før du sykmelder

Når du vurderer videre sykmelding eller justering av sykmeldingsgraden, kan oppfølgingsplanen være et godt verktøy.

Visste du at arbeidsgiveren har ansvar for å utarbeide en oppfølgingsplan innen fire ukers sykefravær, og at planen skal deles med fastlegen? Har du ikke fått den når det har gått fire uker, kan du be pasienten din om å ta den med til neste konsultasjon. Kanskje det kan være nyttig å se på den sammen?

Dialog med pasienten 

Oppfølgingsplanen skal gjøre det lettere å komme raskt i dialog om hvilke oppgaver pasienten kan gjøre til tross for sykdom, og hva som eventuelt må til. 

Arbeidsgiveren bestemmer hvilken mal som brukes til å skrive oppfølgingsplanen, men stadig flere velger NAVs digitale oppfølgingsplan. Her skriver både lederen og arbeidstakeren inn forslag og blir til slutt enige om en plan. Planen kan deles digitalt med både fastlegen og NAV når den er godkjent. 

Du kan gi innspill til arbeidsgiveren

Du kan bruke felt 9.1 i sykmeldingen til å formidle til arbeidsgiveren  

  • at du ønsker å se oppfølgingsplanen
  • at du eventuelt mener pasienten har funksjonsevne til å utføre noen oppgaver

Slik deles den digitale planen med legen

For at du skal kunne motta en digital oppfølgingsplan, må du ha sendt inn en sykmelding tidligere, og legekontoret må kunne ta imot dialogmeldinger og kunne åpne PDF-filer. Planen kan bare deles med deg som er pasientens fastlege. 

Hvis planen ikke lar seg dele digitalt

I noen få tilfeller kan pasienten eller arbeidsgiveren få en feilmelding om at det ikke er mulig å dele planen med legen. Årsaken kan for eksempel være at legekontoret er registrert med kommunens organisasjonsnummer i stedet for sitt eget. Vi jobber med å finne en løsning på dette. 

Får ikke pasienten til å sende planen digitalt, kan den skrives ut og tas med på papir, eller dere kan se den på mobiltelfonen til pasienten.

Les mer om oppfølgingsplanens funksjon.