Digital oppfølgingsplan

  • den ansatte har sendt inn digital sykmelding
  • arbeidsgiveren har oppgitt nærmeste leder til NAV
  • Lederen har denne muligheten så lenge sykefraværet løper og deretter i fire måneder, det vil si så lenge planen er synlig inne på "Dine sykmeldte".
  • Den ansatte kan ta utgangspunkt i en gammel plan når som helst, siden planene ikke blir ikke fjernet fra "Ditt sykefravær".