Både den som er sykmeldt og lederen skal vurdere om det er noen oppgaver det er mulig å utføre underveis i sykefraværet, og hva som eventuelt må til. I det digitale verktøyet skriver begge inn forslag og blir til slutt enige om en plan.

Hvem kan bruke den digitale planen?

Den digitale oppfølgingsplanen kan brukes når

  • den ansatte har sendt inn digital sykmelding
  • arbeidsgiveren har oppgitt nærmeste leder til NAV

Foreløpig kan ikke den digitale oppfølgingsplanen brukes forebyggende, men den kan brukes i inntil fire måneder etter at sykefraværet er avsluttet.

Slik bruker dere oppfølgingsplanen

Dere står fritt til å avgjøre hvordan dere vil bruke oppfølgingsplanen. Kanskje vil dere bruke planen som et utgangspunkt for en samtale, eller kanskje det passer best å bruke den i etterkant av et møte. Dere kan også fylle den ut mens dere sitter sammen.

Planen skal være ferdig senest innen fire ukers sykefravær og revideres etter behov, blant annet i forbindelse med dialogmøter. 

Det er mulig å ta utgangspunkt i en utgått plan hvis det er behov for å lage en ny. Da trenger man ikke å fylle ut arbeidsoppgavene på nytt. Det er også mulig å starte en helt blank plan hvis det passer bedre. 

  • Lederen har denne muligheten så lenge sykefraværet løper og deretter i fire måneder, det vil si så lenge planen er synlig inne på "Dine sykmeldte".
  • Den ansatte kan ta utgangspunkt i en gammel plan når som helst, siden planene ikke blir ikke fjernet fra "Ditt sykefravær".

Slik deler dere oppfølgingsplanen

Planen kan deles digitalt med både legen og NAV når den er godkjent. I noen få tilfeller kan man få en feilmelding om at det ikke er mulig å dele planen med legen. Da kan man laste ned og skrive ut planen slik at man likevel får delt den, for eksempel ved neste legebesøk.

For at legen skal motta en oppfølgingsplan, må legekontoret kunne ta imot dialogmeldinger og kunne åpne PDF-filer. Hvis den som er sykmeldt ikke har en fastlege, kan ikke planen deles med legen. 

Kopi av oppfølgingsplanen kommer i Altinn

Alle godkjente oppfølgingsplaner blir lagret i Altinn. Planene trenger ikke være delt med NAV først, de går rett til virksomhetens innboks i Altinn. Det betyr at HR-ansvarlige eller andre som har tilgang kan få se planen når den ansatte og lederen er ferdige med den.

En digital oppfølgingsplan som er opprettet uten godkjenning fra den ansatte, blir lagret i Altinn som alle andre oppfølgingsplaner, men det vil fremgå i planen at den ikke er godkjent av den ansatte.

Dere velger hvem som skal ha tilgang til oppfølgingsplanene i Altinn. Se hvordan dere tildeler rettigheter.

Oppfølgingsplaner ligger også på "Dine sykmeldte" i fire måneder etter endt sykefravær. 

-----------------------

Gi tilbakemeldinger

Den digitale oppfølgingsplanen baserer seg på erfaring med hva som kan være til hjelp under et sykefravær. Oppfølgingsplanen vil få ny funksjonalitet etter hvert som det høstes flere erfaringer. Gi gjerne tilbakemelding når dere er logget inn og bruker oppfølgingsplanen. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger!