Om tilganger i Altinn

Daglig leder i virksomheten (juridisk enhet eller det nærmeste organisasjonsleddet) må tildele tilgang til fire tjenester i Altinn.

Det er fire ulike tjenester som gjelder digitale sykmeldinger. Det er viktig å merke seg at dette er enkeltrettigheter, ikke roller.

1. «Sykmelding»

 • gir tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.

2. «Sykmelding – oppgi leder»

 • gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte

3. «Søknad om sykepenger»

 • gir tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra nav.no

4. «Digital oppfølgingsplan for sykmeldte»

 • gir tilgang til digital oppfølgingsplan som den ansatte og lederen skriver sammen på nav.no

Hvordan bruke Altinn?

Her finner du veiledninger i bruk av Altinn.

Hvem har tilgang?

De som har tilgang og kan tildele tilgangene videre må ha en av disse rollene i enhetsregisteret:

 • daglig leder / administrerende direktør
 • styrets leder
 • innehaver
 • komplementar
 • deltaker med delt ansvar
 • deltaker med fullt ansvar
 • bestyrende reder
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • bostyrer

Hvem skal ha tilgang?

For små virksomheter:

Daglig leder (eller tilsvarende) kan administrere det som kommer inn i Altinn selv, og trenger ikke å tildele tilganger. Alternativt kan regnskapsfører eller en stedfortreder få tilgangene.

For store virksomheter:

Daglig leder (eller tilsvarende) på juridisk enhet eller det nærmeste organisasjonsleddet må gi tilganger i Altinn til utvalgte personer på HR/lønn. Dette kan være:

 • personer på en sentral HR/lønns-enhet som skal ha tilganger i Altinn for alle virksomhetens bedriftsnumre (sentralisert håndtering)
 • personer på ulike HR/lønns-enheter som skal ha tilganger i Altinn for sitt/sine egne bedriftsnumre (desentralisert håndtering)

Sykmeldingen, skjemaet for nærmeste leder og søknadene om sykepenger blir sendt til innboksen til undernummeret som den sykmeldte er innmeldt på gjennom a-ordningen. Når tjenestene tildeles på juridisk enhet eller organisasjonsledd vil dette også gi rettigheten til tjenestene på de underliggende bedriftsnumrene.

Vi anbefaler ikke å opprette en egendefinert rolle for tjenestene.

Ledere med oppfølgingsansvar får tilgang til sykmeldingen og søknaden om sykepenger på nav.no/dinesykmeldte.

Alle personalledere med oppfølgingsansvar bør altså ikke ha tilganger i Altinn.

Les mer om tilganger i Altinn. Sørg for at du får varsler fra Altinn.

Ønsker dere å få varsler om nye sykmeldinger, velger du dette under kontaktinformasjon i Altinn.

Er det vanskelig å finne dokumentene?

Altinn har en avansert søkefunksjon som lar deg utføre og lagre avanserte søk med ulike søkekriterier. Søkefunksjonen lar deg søke i hele meldingsboksen og du kan blant annet filtrere søket på hvem, hva, når, fra hvilken etat, status og tittel.