Statistikkverktøy for sykmeldere

I verktøyet «Statistikk for sykmelder» kan du som skriver sykmeldinger sammenligne din sykmeldingspraksis med andres.

Du kan logge deg på verktøyet og se statistikk for din egen sykmeldingspraksis. I tillegg kan du sammenligne din sykmeldingsprofil med din kommune/bydel, fylke eller landet, avhengig av hvor mange sykmeldere det er i din sykmeldergruppe. Logg inn For å logge deg på, trenger du elektronisk ID (MinID, BankID, Buypass, Commfides).

Du finner:

  • Din egen profil for oversikt over gjeldende statistikkgruppe, geografi og periode
  • Sykmeldinger etter varighet og gradering
  • Sykefraværstilfeller etter varighet og gradering
  • Tilbakemeldinger til NAV og arbeidsgiver
  • Fastleger vil også kunne se sin pasientsammensetning
  • Diagnoser med beslutningsstøtte

Oppdatert statistikk publiseres hvert kvartal for sykemeldingstilfeller og hver måned for sykmeldinger.

Det er bare helsepersonell som har rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmeldere) som er autorisert til å benytte løsningen.

For øvrig teknisk brukerstøtte kan du henvende deg til lege- og behandlertelefonen.