Statistikkverktøy for sykmeldere

  • Din egen profil for oversikt over gjeldende statistikkgruppe, geografi og periode
  • Sykmeldinger etter varighet og gradering
  • Sykefraværstilfeller etter varighet og gradering
  • Tilbakemeldinger til NAV og arbeidsgiver
  • Fastleger vil også kunne se sin pasientsammensetning
  • Diagnoser med beslutningsstøtte