Elektronisk sykmelding og dialogmeldinger

  • 7 uker: Helseopplysninger ved vurdering av aktivitetskravet
  • 17 uker: Helseopplysninger til NAVs videre vurdering av oppfølging
  • 39 uker: Helseopplysninger mot slutten av sykepengeperioden
  • 39 uker: Helseopplysninger til pasientens søknad om arbeidsavklaringspenger (AAP)