Forutsetninger for elektronisk innsending av sykmeldinger og legeerklæringer