Publiseringskalender

Statistikk publiseres på følgende datoer kl. 10:00, hvis ikke annet er nevnt.

PubliseringsdatoKalenderhendelse

Uke 15, 2021 (kl. 14:00)

Permitteringsvarsel og søknader om dagpenger

Uke 16, 2021 (kl. 14:00)

Uketall arbeidssøkere

Per mars 2021

Ytelser til gjenlevende

Per mars 2021

Kontantstøtte

Per mars 2021

Stønad til enslig mor eller far

Per mars 2021

Barnetrygd

Per mars 2021

Avtalefestet pensjon (AFP)

Per April 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2021

Supplerende stønad

Per april 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mars 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per mars 2021

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk

Per april 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

2021

NAVs bedriftsundersøkelse

Per april 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per mars 2021

Barnebidrag

Per Mai 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per 1. kvartal 2021

Sykefravær (pressemelding kl. 08:00)

Per mai 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mai 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Nr. 2 - 2021

Arbeid og velferd

Per mai 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per Juni 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Juni & Juli 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per juni 2021

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne - Status på arbeidsmarkedet

Per juni 2021

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk

Per juni 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per August 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per 2. kvartal 2021

Sykefravær (pressemelding kl. 08:00)

Per august 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juli og august 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per juli & august 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per september 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per September 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2021

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne - Status på arbeidsmarkedet

Per september 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per Oktober 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per oktober 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per september 2021

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk

Per oktober 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per oktober 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per 3. kvartal 2021

Sykefravær (pressemelding kl. 08:00)

Per November 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per Desember 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2021

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne - Status på arbeidsmarkedet

Per desember 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per desember 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2021

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk