Publiseringskalender

Statistikk publiseres på følgende datoer kl. 10:00, hvis ikke annet er nevnt.

PubliseringsdatoKalenderhendelse

Per desember 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per desember 2020

Kontantstøtte

Per desember 2020

Barnetrygd

Per Januar 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2020

Stønad til enslig mor eller far

Året 2020

Trygdemisbruk

Per desember 2020

Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger

Per januar 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per desember 2020

Alderspensjon - Kvartalsstatistikk (pressemelding)

Per desember 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)

Per januar 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per desember 2020

Krigspensjon - Kvartalsstatistikk

Per januar 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2020

Ytelser til gjenlevende - Kvartalsstatistikk

Per desember 2020

Barnebidrag

Per Februar 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2020

Supplerende stønad - Kvartalsstatistikk

Per 4. kvartal 2020

Sykefravær (pressemelding kl. 08:00)

Per februar 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per desember 2020

Avtalefestet pensjon (AFP) - Kvartalsstatistikk

Per februar 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per februar 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per Mars 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mars 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per mars 2021

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne - Status på arbeidsmarkedet

Per April 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per mars 2021

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk

Per april 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per april 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per april 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per Mai 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per 1. kvartal 2021

Sykefravær (pressemelding kl. 08:00)

Per mai 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mai 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per mai 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per Juni 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Juni & Juli 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per juni 2021

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne - Status på arbeidsmarkedet

Per juni 2021

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk

Per juni 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per August 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per 2. kvartal 2021

Sykefravær (pressemelding kl. 08:00)

Per august 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juli og august 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per juli & august 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per september 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per September 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2021

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne - Status på arbeidsmarkedet

Per september 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per Oktober 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per september 2021

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk

Per oktober 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per oktober 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per 3. kvartal 2021

Sykefravær (pressemelding kl. 08:00)

Per November 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2021

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per Desember 2021

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2021

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne - Status på arbeidsmarkedet

Per desember 2021

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per desember 2021

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2021

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk