Publiseringskalender

Statistikken blir publisert kl. 10. Oversikten oppdateres løpende.

Publiseringsdato Kalenderhendelse>
PER NOVEMBER 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

NAV-Notat 2 - 2019

NAV-ytelsene frem mot 2060. En oppdatering

NR. 4-2019

Arbeid og Velferd

PER NOVEMBER 2019

Månedsstatistikk uføretrygd

PER DESEMBER 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

PER DESEMBER 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

ÅRET 2019

Trygdemisbruk

PER DESEMBER 2019

Uføretrygd (pressemelding)

PER DESEMBER 2019

Uføretrygdede med yrkesskadefordeler

per februar 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per april 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per mai 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per juni 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per juli 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per august 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per september 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per oktober 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per november 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per desember 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)