Publiseringskalender

Statistikken blir publisert kl. 10. Oversikten oppdateres løpende.

Publiseringsdato Kalenderhendelse>
Per desember 2019

Kontantstøtte

Per desember 2019

Krigspensjon

ÅRET 2019

Trygdemisbruk

Per januar 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Januar 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per desember 2019

Alderspensjon (pressemelding)

Per januar 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

PER DESEMBER 2019

Uføretrygd (pressemelding)

PER DESEMBER 2019

Uføretrygdede med yrkesskadefordeler

Per desember 2019

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor

Per januar 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2019

Ytelser til gjenlevende

Per desember 2019

Foreldrepenger

per februar 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2019 og per desember 2019

Supplerende stønad

Per desember 2019

Barnetrygd

Per desember 2019

Stønad til enslig forsørger

Per Februar 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

NR. 1-2020

Arbeid og Velferd

Per desember 2019

Barnebidrag

Per februar 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per februar 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per mars 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Status på arbeidsmarkedet 4. kvartal 2019

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Per mars 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per Mars 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

per april 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per April 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mars 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)

Per april 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per april 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

per mai 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Mai 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

NR. 2-2020

Arbeid og Velferd

Per mai 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per mai 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

per juni 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per juli 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Juni og Juli 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Status på arbeidsmarkedet 1. kvartal 2020

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Per juli + august 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per juni 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)

per august 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per August 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juli + august 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

per september 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per September 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Status på arbeidsmarkedet 2. kvartal 2020

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Per september 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

per oktober 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

NR. 3-2020

Arbeid og Velferd

Per Oktober 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)

Per oktober 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per oktober 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

per november 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per November 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

per desember 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)