Publiseringskalender

Statistikk for Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose og Søknader om dagpenger oppdateres hver dag mandag til fredag i ukene 13-14. Øvrig statistikk følger kalenderen under. Statistikk publiseres kl 10 når ikke annet er nevnt

Publiseringsdato Kalenderhendelse>
Per mars 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Status på arbeidsmarkedet 4. kvartal 2019

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Per mars 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per Mars 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

per april 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per April 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mars 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)

Per april 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per april 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

per mai 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Mai 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

NR. 2-2020

Arbeid og Velferd

per 1. kvartal 2020

Sykefraværsstatistikk (pressemelding)

Per mai 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per mai 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

per juni 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per juli 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Juni og Juli 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Status på arbeidsmarkedet 1. kvartal 2020

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Per juli + august 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per juni 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)

per august 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

per 2. kvartal 2020

Sykefraværsstatistikk (pressemelding)

Per August 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juli + august 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

per september 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per September 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Status på arbeidsmarkedet 2. kvartal 2020

Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Per september 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

per oktober 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

NR. 3-2020

Arbeid og Velferd

Per Oktober 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)

Per oktober 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per oktober 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

per november 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per 3. kvartal 2020

Sykefraværsstatistikk (pressemelding)

Per November 2020

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2020

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

per desember 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2020

Uføretrygd - Månedsstatistikk

Per desember 2020

Uføretrygd - Kvartalsstatistikk (pressemelding)