Tabeller

Færre mottakere av barnetrygd

Per september 2020 var det 658 125 personer som mottok barnetrygd. Det er 1 955 færre enn i september 2019, noe som tilsvarer en nedgang på 0,3 prosent. 

Utviklingen i antallet mottakere av barnetrygd henger både sammen med hvor mange barn som blir født, og hvor mange som fyller 18 år og ikke lenger har krav på barnetrygd. I følge SSB ble det i løpet av 1. og 2. kvartal 2020 født 2,2 prosent færre barn enn i samme periode i 2019. I tillegg påvirker endringer i regelverket i inn- og utland hvor mange som har rett på norsk barnetrygd i tillegg til barnetrygd fra et annet EØS-land.

Det ble i alt utbetalt barnetrygd for 1 102 809 barn per september 2020. Det er en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med september 2019, en reduksjon på 7 778 barn. 

Flere eldre og færre yngre mottakere

Sammenlignet med september 2011 har antallet mottakere av barnetrygd økt med 7 293 personer. En tydelig endring er at det er betydelig færre yngre og flere eldre mottakere av barnetrygd nå enn for 9 år siden. Fra 2011 til 2020 har det blitt 20 188 færre mottakere under 30 år, mens det har blitt 22 732 flere mottakere i aldersgruppen 50 år og over. Det har i hele perioden vært flest i aldersgruppen 30-49 år, 79 prosent av mottakerne er i denne aldersgruppen, og antallet har siden 2009 økt med 6 743 mottakere. 

Stabil andel med utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren bor med. Per september 2020 var det 116 110 personer som mottok utvidet barnetrygd, som er 17,6 prosent av alle mottakere av barnetrygd. Det er omtrent på samme nivå som i september 2019.

Det er flere kvinner enn menn som mottar utvidet barnetrygd, men i andel er det flere menn. Av alle menn som mottok barnetrygd var det 33,9 prosent som mottok utvidet barnetrygd i september 2020, en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra september 2019. For kvinner er andelen 15,6 prosent, en nedgang fra 15,8 prosent. I antall er det 25 369 menn og 90 741 kvinner som mottar utvidet barnetrygd.