Sykefraværsstatistikk

Statistikk for 1. kvartal 2021

Endringer i sykefraværsstatistikken fra og med 1. kvartal 2021

Pressemelding for 1. kvartal 2021

Tabeller

Nedgang i det legemeldte sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2021 var på 5,7 prosent. Det er en nedgang på 5,2 prosent fra 1. kvartal 2020.

Sykefraværet har hatt en vesentlig nedgang i blant annet omsetning og drift av fast eiendom (- 18,5 %), informasjon og kommunikasjon (- 17,1 %), finansiering- og forsikringsvirksomhet (- 15,7 %) og varehandel, reparasjon av motorvogner (- 12,3 %). Av alle næringene er det kun undervisning som har hatt oppgang i sykefraværet (+ 4,6 %).

Antall tapte dagsverk grunnet sykdommer i luftveiene har hatt en stor nedgang (- 49,7 %). Der sykefraværet har økt skyldes det i hovedsak psykiske lidelser og muskel og skjelettlidelser. 

Fakta

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider