Pressemelding for 2. kvartal 2020

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal var på 5,1 prosent. Det er en økning på 4,7 prosent fra 2. kvartal 2019. Koronaeffekten er dermed avtakende, siden det i 1. kvartal var en økning på 11,4 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Totalt var det 451 000 legemeldte sykefraværstilfeller i 2. kvartal. Det er en nedgang på 40 000 (- 8 %).