Sykefraværsstatistikk

Statistikk for 4. kvartal 2020

Pressemelding for 4. kvartal 2020

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal var på 5,5 prosent. Det er en økning på 4,3 prosent fra 4. kvartal 2019.

Sykefraværet har økt betydelig i bergverksdrift og utvinning (+ 11,0 %), undervisning (+ 7,5 %) og helse og sosialtjenester (+ 7,2 %). I tillegg økte sykefraværet i private tjenester (+ 7,1 %) og transport og lagring (+ 6 %).

Sykdommer i luftveiene har hatt størst økning i alle disse næringene, men det har også vært en økning i muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

Fakta

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider