Data og forskning på NAV

  • Vi har god oversikt over forskning som gjøres, knyttet til NAV og områdene vi forvalter.
  • Vi kan vurdere om den aktuelle prosjektidéen lar seg gjennomføre, og om ønskede data er tilgjengelige. 
  • Vi publiserer statistikk etter ulike fagområder og åpne data fra NAV sine ansvarsområder.
  • Forskere kan bestille data fra oss, se bestilling av data for mer informasjon. Studenter henvises til å bruke publisert statistikk på nav.no eller åpne datasett.
  • Vi kan formidle kontakt med riktig enhet i NAV.