Statistikk per 1. kvartal 2020

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

NAV erstattet 8,7 millioner sykepengedager i 1. kvartal 2020. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor er det en økning på 560 000 dager.

I 1. kvartal 2020 brukte 10 950 arbeidstakere opp sykepengerettighetene sine. Dette er en økning på 10 prosent fra samme kvartal i fjor.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no