Grunnstønad

Fig_Personer med grunnstønad mars 2013-2022.png

Fakta