Alderspensjon

Figuren viser at i løpet av de siste 10 årene har realverdien av gjennomsnittlig alderspensjon økt med 1,8 prosent. Nominell verdi har økt med 33,1 prosent. Se lenke under figur for tallgrunnlaget
Kilde: NAV og SSB(KPI) Tallgrunnlag for figuren