Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger

Fakta

  • Regelverk gjeldende fra 1. juli 2014 dersom barnet er født før 1. juli 2018.
  • Regelverk gjeldende fra 1. juli 2018 dersom barnet er født mellom 1. juli 2018 og 31. desember 2018.
  • Regelverk gjeldende fra 1. januar 2019 dersom barnet er født 1. januar eller senere.