Fedre mer fornøyd enn mødre – syn på og bruk av foreldrepengeordningen