Hovedtall om arbeidsmarkedet

Hovedtallene er delt i  to deler - en med tall som ikke er sesongjusterte og en med sesongjusterte tall. Den sesongjusterte delen er utvidet med tall over helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i prosent av arbeidsstyrken.

For tiden publiseres det også ukentlig statistikk over arbeidsledige

Tabeller

Pressemelding

Arbeidsmarkedet nå

Se publiseringskalenderen for publiseringsdatoer 

Hvorfor har NAV og SSB ulike arbeidsmarkedstall?

Se illustrasjon over grupper med kortvarig og langvarig fravær fra arbeid.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no