Hovedtall om arbeidsmarkedet

Sentral statistikk om arbeidsmarkedet offentliggjøres hver måned kl. 10:00 (se publiseringskalender for datoer). Tallene kommenteres i en egen pressemelding som publiseres på samme tidspunkt. I Arbeidsmarkedet nå retter vi beskrivelsen mot mer analytiske miljøer enn det som er vanlig i pressemeldingen. Arbeidsmarkedet nå offentliggjøres samtidig med tabellene for siste måned.

Hovedtall om arbeidsmarkedet

Hovedtallene er delt i  to deler - en med tall som ikke er sesongjusterte og en med sesongjusterte tall. Den sesongjusterte delen er utvidet med tall over helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i prosent av arbeidsstyrken.

Tabeller

Pressemelding

Arbeidsmarkedet nå

Se publiseringskalenderen for publiseringsdatoer 

Hvorfor har NAV og SSB ulike arbeidsmarkedstall?


Se illustrasjon over grupper med kortvarig og langvarig fravær fra arbeid.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no