Tiltaksdeltakere

På denne siden finner du månedlig statistikk og årsstatistikk over tiltaksdeltakere. I "Hovedtall om arbeidsmarkedet" publiserer NAV de viktigste tallene om tiltaksdeltakere sammen med andre hovedtall om arbeidsmarkedet. Litt senere, omtrent i midten av måneden, publiseres komplett statistikk over tiltaksdeltakere for forrige måned. Denne inkluderer flere fordelingsvariabler og tidsserier. På toppen av siden vises siste oppdatering for denne statistikken. Statistikk som viser årsgjennomsnitt for året før publiseres ved starten av året. I «Om statistikken – Arbeidssøkere» (se lenke under relatert informasjon) finner du mer informasjon om blant annet produksjon av statistikken, begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid.

Tiltaksstatistikken omfatter personer i arbeidsrettede tiltak og gjelder følgende hovedgrupper av deltakere:

  • Arbeidssøkere på tiltak
  • personer med nedsatt arbeidsevne
  • Andre tiltaksdeltakere

Gruppen «arbeidssøkere på tiltak» byttet navn fra «ordinære tiltaksdeltakere» i oktober 2012.

Tabeller

 

Årsgjennomsnitt, arbeidssøkere på tiltak. Antall

Årsgjennomsnitt, personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak. Antall

 

Hvor mange av de som har avgang fra arbeidsrettede tiltak kommer i arbeid etter et halvt år?

Statistikken Overgang fra arbeidsrettede tiltak til arbeid og stønad viser hvor mange arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne som er registrert med et arbeidsforhold et halvt år etter avgang fra et arbeidsrettet tiltak.