Fravær fra arbeid

Det er mange årsaker til at personer i Norge er midlertidig eller langvarig borte fra arbeid, eller sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Mange av disse er registrert hos NAV, og NAV yter ulik bistand og oppfølging til disse avhengig av situasjonen til den enkelte.

Per desember 2018

For å illustrere disse ulike gruppene, har vi laget en grafisk fremstilling som forsøker å plassere de viktigste gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke og om de raskt kan ta arbeid eller ikke. De enkelte boksenes størrelse gir et bilde av hvor mange personer som er i hver gruppe. Samlet sett gir illustrasjonen et bilde av personer som har et kortvarig eller langvarig fravær fra arbeidsmarkedet, og hvordan disse klassifiseres i NAV.

Utfyllende statistikk og omtale av hver gruppe finner du under nav.no/kunnskap

(Sist oppdatert per desember 2018)

Nærhet til arbeidsmarkedet - 2018
Nærhet til arbeidsmarkedet - 2018

 

Last ned illustrasjonen i full størrelse som PDF-fil eller som bildefil (png).