Fravær fra arbeid

Nærhet til arbeidsmarkedet - 2018
Nærhet til arbeidsmarkedet - 2018