Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne