Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne

Her følger forklaringer til hvordan vi produserer statistkk over personer med nedsatt arbeidsevne.