AAP, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd - statistikk