Kontaktinformasjon

Vennligst presiser i emnefeltet hvilken statistikk du er ute etter.

Publiseringsrutiner

 • Se publiseringskalenderen for datoer. Alle publiseringer skjer kl. 10.00
 • Statistikk om Arbeidsmarkedet, Nedsatt arbeidsevne, AAP og uføretrygd publiseres hver måned
 • Statistikk om andre ytelser i folketrygden publiseres hvert kvartal
 • Arbeidsmarkedsanalysen, Arbeidsmarkedet nå, publiseres månedlig sammen med Hovedtall om arbeidsmarkedet

Navigering på våre statistikksider

Vi har inndelt statistikken etter følgende hovedområder:

 • Arbeidssøkere og stillinger
 • Sykefravær/sykepenger
 • Nedsatt arbeidsevne, AAP og uføretrygd
 • Familie
 • Pensjon
 • Flere områder
 • Korona-statistikk fra NAV

Åpne data fra NAV

Ønsker du å bestille data fra NAV?

Bestillinsrutiner

Bestilling av anonymisert statistikk fra NAV og spørsmål vedrørende statistikkuttrekk sendes til nav.statistikk@nav.no

Anonymisert statistikk er grupperte data, ikke individdata, hvor gruppene inneholder flere enn 3 observasjoner.

NAV fakturerer større statistikkbestillinger. Vi gir tilbakemelding om eventuell fakturering før oppdaget påbegynnes.

Skal du bestille data fra FD-Trygd, se http://www.ssb.no/ for mer informasjon

Utlevering av data som er underlagt taushetsplikt til bruk for forskning

Gå til siden om utlevering av data som er underlagt taushetsplikt til bruk for forskning