Statistikk fra NAV

  • Se publiseringskalenderen for datoer. Alle publiseringer skjer kl. 10.00
  • Statistikk om Arbeidsmarkedet, Nedsatt arbeidsevne, AAP og uføretrygd publiseres hver måned
  • Statistikk om andre ytelser i folketrygden publiseres hvert kvartal
  • Arbeidsmarkedsanalysen, Arbeidsmarkedet nå, publiseres månedlig sammen med Hovedtall om arbeidsmarkedet