Statistikk fra NAV

På denne siden finner du informasjon om statistikk fra NAV, kontaktinformasjon, publiserings- og bestillingsrutiner

Publiseringsrutiner

  • Se publiseringskalenderen for datoer. Alle publiseringer skjer kl. 10.00
  • Statistikk om Arbeidsmarkedet, Nedsatt arbeidsevne, AAP og uføretrygd publiseres hver måned
  • Statistikk om andre ytelser i folketrygden publiseres hvert kvartal
  • Arbeidsmarkedsanalysen, Arbeidsmarkedet nå, publiseres månedlig sammen med Hovedtall om arbeidsmarkedet

Kontaktinformasjon

Vennligst presiser i emnefeltet hvilken statistikk du er ute etter.

Data fra NAV

Vi tilbyr aggregert statistikk, åpne data og individdata til forskere. Vi publiserer aggregert statistikk på de fleste ytelsene i folketrygden og arbeidsmarkedet. 

Bestillingsrutiner

Bestilling av aggregert statistikk fra NAV og spørsmål vedrørende statistikkuttrekk sendes til nav.statistikk@nav.no

Anonymisert statistikk er grupperte data, ikke individdata, hvor gruppene inneholder flere enn 3 observasjoner.

Skal du bestille data fra FD-Trygd, se http://www.ssb.no/ for mer informasjon

Åpne data fra NAV

Utlevering av data som er underlagt taushetsplikt til bruk for forskning