Fra september 2017 publiserer NAV åpne data på http://data.norge.no/.

Her finnes

NAV planlegger å utvide med flere datasett. Vi er derfor interessert i tilbakemelding om publiserte datasett og andre datasett som det kan være behov for. Tilbakemelding kan gis til Statistikkseksjonen

Se datasett: http://data.norge.no/organisasjoner/arbeids-og-velferdsetaten-nav . Per oktober 2017er følgende typer datasett lagt ut:

 

DatasettFrekvensPeridoeType
Antall arbeidssøkere etter yrke og år År2002-2016  Statistikk
Antall helt arbeidsledige. Kommune. MånedMåned Siste Statistikk 
Antall nye arbeidsforholdÅr  2015-2016

Statistikk 

Ledige stillinger meldt til NAVÅr2002-2016

Stillingsdata

NAVs bedriftsundersøkelse - etterspørsel etter arbeidskraftÅr2017

Statistikk

Utlysningstekster ledige stillinger meldt til NAVÅr2015-2016

Stillingsdata