Åpne data fra NAV

Åpne data handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Fra september 2017 publiserer NAV åpne data på http://data.norge.no/.

Her finnes

NAV planlegger å utvide med flere datasett. Vi er derfor interessert i tilbakemelding om publiserte datasett og andre datasett som det kan være behov for. Tilbakemelding kan gis til Statistikkseksjonen

Se datasett: http://data.norge.no/organisasjoner/arbeids-og-velferdsetaten-nav . Per oktober 2017er følgende typer datasett lagt ut:

Datasett Frekvens Periode Type
Antall arbeidssøkere etter yrke og år År 2002-2016 Statistikk
Antall helt arbeidsledige. Kommune. Måned Måned Siste Statistikk
Antall nye arbeidsforhold År 2015-2016 Statistikk
Ledige stillinger meldt til NAV År 2002-2016 Stillingsdata
NAVs bedriftsundersøkelse - etterspørsel etter arbeidskraft År 2017 Statistikk
Utlysningstekster ledige stillinger meldt til NAV År 2015-2016 Stillingsdata


 

Fakta

Les mer om åpne data i Norge