Tabeller

Tidsserie 2019 til 2020

Utviklingen

Det var i alt 36 816 arbeidssøkere og 16 318 personer med nedsatt arbeidsevne som hadde avgang fra sin status som henholdsvis arbeidssøker og nedsatt arbeidssøker 4. kvartal 2019. Etter 6 måneder var 50,9 prosent av arbeidssøkerne registrert i jobb. 22,9 prosent av de som var registrert med nedsatt arbeidsevne var registrert i jobb. I tillegg kombinerte om lag 12,7 prosent av arbeidssøkere og 17,6 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne, arbeid med stønad og/eller oppfølging fra NAV.

Om lag 41,7 prosent av de med nedsatt arbeidsevne hadde overgang til uføretrygd etter et halvt år, mens for arbeidssøkerne var denne andelen på 0,7 prosent. Av arbeidssøkerne var det 16,2 prosent som gikk til annet gruppen. Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre. Samme andel for personer med nedsatt arbeidsevne var på 9,3 prosent. Samtidig hadde 8,3 prosent av alle arbeidssøkere registrert seg på nytt som arbeidssøker, mens 2,7 prosent av dem med nedsatt arbeidsevne var registrert med samme status 6 måneder etter

Personer med avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne og status 6. måneder seinere. 2014-2020. Prosent.

Overgang til jobb_status 2 kv 2020.png