Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Figur_Overgang til jobb_status2kv2021.png

Fakta