Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Figur_Personer med avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne og status 6. måneder seinere. 2016-2024_3..png