Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Fig_Personer med avgang som arbeidssoker og nedsatt arbeidsevne og status 6 mnd. seinere. 1. kvartal 2023.png