Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Her følger forklaringer til hvordan vi produserer statistkk over mottakere av arbeidsavklaringspenger.