Tabeller – arbeidssøkere

Tabeller – personer med nedsatt arbeidsevne

Utviklingen

Det var i alt 43 037 arbeidssøkere og 17 165 personer med nedsatt arbeidsevne som hadde avgang fra sin status som henholdsvis arbeidssøker og nedsatt arbeidssøker 2 kvartal 2019. Etter 6 måneder var 59,7 prosent av arbeidssøkerne registrert i jobb. 25,6 prosent av de personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne var registrert i jobb. I tillegg kombinerte om lag 7,6 prosent av arbeidssøkere og 17,7 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne, arbeid med stønad og/eller oppfølging fra NAV.

Om lag 38,5 prosent av de med nedsatt arbeidsevne hadde overgang til uføretrygd etter et halvt år, mens for arbeidssøkerne er denne andelen på 0,6 prosent. Av arbeidssøkerne var det 17,6 prosent som gikk til annet gruppen. Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre. Samme andel for personer med nedsatt arbeidsevne var på 9,7 prosent. Samtidig hadde 5,6 prosent av alle arbeidssøkere registrert seg på nytt som arbeidssøker, mens 2,6 prosent av dem med nedsatt arbeidsevne fortsatt var registrert med samme status 6 måneder etter.