Avgang fra arbeidsrettede tiltak til arbeid og stønad