Helt ledige

  • søker arbeid ved NAV,
  • har vært uten arbeid de siste to ukene,
  • er tilgjengelig for det arbeid som søkes.