Helt ledige

Her finner du månedlig statistikk og årsstatistikk over registrerte helt arbeidsledige (heretter kalt helt ledige). Helt ledige omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV samt har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene og er tilgjengelig for det arbeid som søkes. I "Hovedtall om arbeidsmarkedet" publiserer NAV de viktigste tallene om helt ledige sammen med andre hovedtall om arbeidsmarkedet. Litt senere, omtrent i midten av måneden, publiseres supplerende statistikk over helt ledige for forrige måned. Denne inkluderer flere fordelingsvariabler og tidsserier. På toppen av siden vises siste oppdatering for denne statistikken. Statistikk som viser årsgjennomsnitt publiseres ved starten av året. I «Om statistikken – Arbeidssøkere» (se lenke under relatert informasjon) finner du mer informasjon om blant annet produksjon av statistikken, begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid.

Helt ledige omfatter alle som:

  • søker arbeid ved NAV,
  • har vært uten arbeid de siste to ukene,
  • er tilgjengelig for det arbeid som søkes.

Hovedregelen er at en person anses som meldt som arbeidssøker til NAV, hvis han har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.

På SSB sine hjemmesider finner du informasjon om hvorfor NAV og SSB har ulike arbeidsmarkedstall. Se også illustrasjon over grupper med kortvarig og langvarig fravær fra arbeid.

Tabeller

Månedsserier. Antall og prosent av arbeidsstyrken

Årsgjennomsnitt. Antall og prosent av arbeidsstyrken