Historisk statistikk om arbeidsmarkedet

Publikasjonen ”Historisk statistikk om arbeidsmarkedet” har siden 1997 blitt utgitt årlig. I denne publikasjonen er det presentert historiske tabeller over den viktigste arbeidsmarkedsstatistikken som NAV har publisert siden slutten av 1940-tallet. En del tallserier er ført tilbake til 1948, mens det for andre tidsserier ikke eksisterer oppgaver så langt tilbake i tid.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (Fordeling på geografi per 2020)

 

Arbeidssøkere

 

Helt arbeidsledige

Månedsstatistikk helt ledige

Arbeidssøkere på tiltak

 

 Personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak

 

Dagpengemottakere

 

Permitterte og delvis ledige

 

  Ledige stillinger

 

Avsluttede tidsserier