Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad:

Barnepensjonister:

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I september 2020 var det 13900 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. Det har vært noe nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2019 var antallet 14500. Nedgangen fra 2019 til 2020 er på 3,9 prosent. I september 2010 var antallet mottakere 21700.

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,1 år i september 2020. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad har gått noe ned fra 2019. I september 2020 var andelen 83,0 prosent – mot 83,4 prosent på samme tidspunkt i 2019. I september 2010 var andelen 74,2 prosent

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11200 i september 2020. På samme tidspunkt i 2019 var antallet mottakere 11300. I september 2010 var antallet mottakere 13500.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i september 2020. I september 2020 var det 51,1 prosent gutter og 48,9 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I september 2020 var det 20 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I september 2010 var antallet 110.