Stønad til enslig mor eller far

Fakta

  • Retten til stønad faller bort dersom den enslige forsørgeren får samboer.
  • Retten til stønad faller bort dersom den enslige forsørgeren får et nytt barn med samme partner.
  • Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad i omstillingstid etter samlivsbrudd, separasjon/skilsmisse til barnet fyller 10 år, men kun til barnet fyller 8 år. 
  • Utdanning som vilkår for stønad må være godkjent av NAV som nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid.
  • Beregning av stønad til barnetilsyn blir samordnet med kontantstøtte. Det kan føre til at færre får innvilget stønad til barnetilsyn, da innvilget kontantstøtte skal trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønaden beregnes.