Av Atle Fremming Bjørnstad

Fra 1. januar 2012 ble aktivitetskravet for mottakere av overgangsstønad skjerpet, slik at det stilles krav til at mottaker er i aktivitet fra yngste barn fyller ett år. Aktivitetskravet kan oppfylles ved å være i arbeid eller utdanning. Artikkelen undersøker i hvilken grad skjerpet krav til aktivitet har ført til økt sysselsetting for mottakere av overgangsstønad.