Agenda brukerutvalgmøte 240920

Referat fra brukerutvalgmøte 240920

Vedlegg 6

Vedlegg 7

Vedlegg 8

 

 

Referat fra brukerutvalgsmøte 25.02.20

Vedlegg til referat fra brukerutvalgsmøte 25.02.20

Sammensetning av brukerutvalget per mars 2020

Innkallingsbrev februar 2020

Reiseregning mal

Virksomhetsplan 2020 NAV Troms og Finnmark

Informasjon om brukerpass

Vedlegg 1:Informasjon fra hjelpemiddelsentralen om sammenslåing

Vedlegg 2:Samisk telefontjeneste

Vedlegg 3:Status på EØS-saken