Brukermedvirkning

NAV Troms og Finnmark tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Publisert: 03.01.2019 | Sist endret: 22.01.2020

Brukerutvalget i NAV Troms og Finnmark

Brukerutvalget skal bidra til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne.

Publisert: 14.12.2018 | Sist endret: 06.10.2020