NAV Troms og Finnmark tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et brukerutvalg.

Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra både NAV og brukerne. Brukerutvalget skal arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming.

Utvalget møtes jevnlig både fysisk og digitalt. Denne siden oppdateres og dokumenter knyttet til utvalgets arbeid finner du her:

Dokumenter 2020 brukerutvalget Troms og Finnmark 

Dokumenter 2019 brukerutvalget Troms og Finnmark

Her finner du informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.