NAV Troms og Finnmark tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et brukerutvalg.

Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra både NAV og brukerne. Brukerutvalget skal arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming.

Utvalget møtes jevnlig både fysisk og digitalt.

Arkiv 2020 brukerutvalget Troms og Finnmark (under oppdatering)

Arkiv 2019 brukerutvalget Troms og Finnmark (under oppdatering)

Her finner du informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.