Referat fra brukerutvalgsmøte 26.09.19

Referat fra brukerutvalgsmøte 28.11.19

Tidligere referater fra brukerutvalgsmøter

Presentasjon brukerutvalget i NAV Troms og Finnmark

EØS-informasjon

Kontorprosjekter

Sammensetning av brukerutvalget per september

Svar på spørsmål vedr. trekk i trygdeytelser

Videomøter med brukere