Avtalefestet pensjon (AFP)

Her finner du informasjon om tidligpensjon for deg som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen.

Publisert: 04.06.2015 | Sist endret: 04.06.2015

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

Publisert: 04.06.2015 | Sist endret: 25.01.2021

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011

Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Publisert: 21.06.2016 | Sist endret: 14.12.2020

Hva er AFP-etteroppgjøret?

AFP-etteroppgjøret gjelder bare for deg som har AFP i offentlig sektor. Når resultatet av skatteoppgjøret foreligger for et kalenderår, kontrollerer NAV at du har fått utbetalt riktig AFP. Dette kalles AFP-etteroppgjøret.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 08.03.2021