Kombinere AFP i offentlig sektor og andre inntekter

  • Dine månedlige AFP-utbetalinger blir redusert foreløpig ut fra hva du oppgir som forventede inntekter til NAV.
  • Endelig beregning blir gjort i etteroppgjøret når fastsettingen for foregående kalenderår er klar.
  • arbeidsinntekt (fra alle arbeidsgivere, og også feriepenger)
  • næringsinntekt
  • enkelte trygdeytelser
  • styregodtgjørelse o.l.
  • Omsorgsstønad