Representanter for personbrukerne – hovedbrukergruppen i NAV
 

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
Mariboesgt.13, 0183 Oslo, post@ffo.no
Medlem: Grete Crowo, fagpolitisk rådgiver, grete.crowo@ffo.no
Vara: Helene Thon, 1. nestleder FFO, helene@ffhb.no  
    
Velferdsalliansen
Postboks 8752 Youngstorget, 0028 Oslo, post@velferdsalliansen.no
Medlem: Astri Klonteig, asti.klonteig@hotmail.com
Vara: Honoratte Muhanzi Kashale, honoratte.muhanzi@velferdsalliansen.no

Unge funksjonshemmede
Mariboesgt.13, 0183 Oslo, post@ungefunksjonshemmede.no
Medlem: Line Skåtøy, styreleder, line@ungefunksjonshemmede.no
Vara: Eivind Digranes, rådgiver, eivind@ungefunksjonshemmede.no

SAFO, samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes organisasjoner
Postboks 8953 Youngstorget, 0028 Oslo, post@safo.no
Medlem: Rune Jensen, medlem i hovedstyret til SAFO, Rune.jensen@fndb.no 
Vara: Ellen Trondsen, Ellen@nhf.no

Kreftforeningen
Postboks 4, Sentrum, 0101 Oslo, servicetorget@kreftforeningen.no 
Medlem: Elin Stoermann-Næss, fagansvarlig arbeidsliv, 
Elin.Stoermann-Naess@kreftforeningen.no
Vara: Elin Kristine Wilson Horn, politisk sekretariat,                         ElinKristineWilson.Horn@kreftforeningen.no

RIO, Rusavhengiges interesseorganisasjon
Landsdekkende, består av tidligere rusmisbrukere. Daglig leder Kenneth Arctander Johansen.
Medlem: Bente Karlsen Røstad,  mailadresse:  (venter på adressen)
Vara: (venter på kandidat)

OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Rettighets- og kompetansesenter, Postadresse: Storgata 38, 0182 Oslo, Kontakt@omod.no 
Medlem: Antia Rathore, anita@omod.no
Vara: Abdibasid Ali Mohamed

Mental Helse Ungdom
Landsdekkende. Postadresse: Storgata 38, 0182 Oslo, post@mhu.no 
Medlem: Martine Antonsen, Styremedlem. martine.antonsen@mhu.no,
Vara: Thomas Frey, thomas.frey@mhu.no

Elevorganisasjonen,
Landsdekkende. Postadresse: Kolstadsgata 1, 0652 Oslo elev@elev.no
Medlem: avventer ny utnevning
Vara: avventer ny utnevning

Arbeidsgivere, som brukergruppe for NAV

Westad Industri AS  for NHO, Heggenveien, N-3360 Geithus, Norway, www.westad.com 
Medlem: Ivar Borgen, HR-sjef, ibo@westad.com Tlf. 481 18 487

Choice-kjeden for NHO, 
Medlem: Karin Sjøgren, HR-direktør, karin.sjogren@choice.no

IKEA Furuset for Virke, 
Medlem: Anny Ranvik, HR-sjef, anny.ranvik@ikea.com

Fra NAV og KS (partnerskapet og eiersiden av NAV)

KS, Kommunenes Sentralforbund, ks@ks.no
Medlem: Nina Hjertø Ingebirgtsen, spesialrådgiver Helse og Velferd, nina.hjerto.ingebrigtsen@ks.no
Vara: Gerd Andreassen, seniorrådgiver Helse og Velferd, gerd.andreassen@ks.no

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng
Arbeids – og tjenestedirektør Kjell Hugvik
Arbeids- og ytelesesdirektør  Bjørn Lien
Direktør NAV Kontaktsenter  Jørn Torbergsen
Direktør NAV Hjelpemidler og tilrettelegging/NAV Spesialenheter Liv Welde Johansen
Kommunikasjonsavdelingen, Espen Sunde, leder for kanalseksjonen
Økonomi- og styringsavdelingen, Håkon Røstad, Seksjonssjef for virksomhetsarkitektur i utviklingsstab
Leder Service- og brukertteam, Arbeids- og tjenesteavdelingen, Hildegunn Førsund
Sekretær Sentralt brukerutvalg, Utvikling av brukermedvirkning i NAV, Kristin Skåre

For øvrig møter direktører og fagpersoner for alle avdelinger i Arbeids- og velferdsdirektoratet, i henhold til behov, saker og tema.