Medlemmer og varamedlemmer:

Representanter for personbrukerne – hovedbrukergruppen i NAV:

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon),  Mariboesgt.13, 0183 Oslo, post@ffo.no Medlem:Grete Crowo, fagpolitisk rådgiver, grete.crowo@ffo.no Vara: Helene Thon, 1. nestleder FFO, helene@ffhb.no        Velferdsalliansen,  Postboks 8752 Youngstorget, 0028 Oslo, post@velferdsalliansen.no Medlem: Astri Klonteig, asti.klonteig@hotmail.com Vara: Honoratte Muhanzi Kashale, honoratte.muhanzi@velferdsalliansen.no

Unge funksjonshemmede,  Mariboesgt.13, 0183 Oslo, post@ungefunksjonshemmede.no Medlem: Line Skåtøy, styreleder, line@ungefunksjonshemmede.no Vara:  Eivind Digranes, rådgiver, eivind@ungefunksjonshemmede.no

SAFO, samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes organisasjoner Postboks 8953 Youngstorget, 0028 Oslo, post@safo.no Medlem: Rune Jensen, medlem i hovedstyret til SAFO, Rune.jensen@fndb.no  Vara: Ellen Trondsen, Ellen@nhf.no

Kreftforeningen,  Postboks 4, Sentrum, 0101 Oslo, servicetorget@kreftforeningen.no  Medlem: Elin Stoermann-Næss, fagansvarlig arbeidsliv,  Elin.Stoermann-Naess@kreftforeningen.no Vara: Elin Kristine Wilson Horn, politisk sekretariat,                          ElinKristineWilson.Horn@kreftforeningen.no

RIO, Rusavhengiges interesseorganisasjon (har nylig trukket seg som medlem i SBU) Landsdekkende, består av tidligere rusmisbrukere. Daglig leder Kenneth Arctander Johansen. Medlem: Tone Irene Meisdalen, tone.meisdalen@gmail.com  Vara:  Asbjørn Larsen, asbjorn.larsen@rio.no 

OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering Rettighets- og kompetansesenter, Postadresse: Storgata 38, 0182 Oslo, Kontakt@omod.no  Medlem: Antia Rathore, anita@omod.no Vara:  Abdibasid Ali Mohamed

Mental Helse Ungdom,  Landsdekkende. Postadresse: Storgata 38, 0182 Oslo, post@mhu.no  Medlem:  Martine Antonsen, Styremedlem. martine.antonsen@mhu.no, Vara:  Thomas Frey, thomas.frey@mhu.no

Elevorganisasjonen, Landsdekkende. Postadresse: Kolstadsgata 1, 0652 Oslo elev@elev.no Medlem:  Ola Nyhus, fag- og yrkesopplæringsansvarlig, Sentraltstyret, ola@elev.no Vara: avventer ny utnevning

Arbeidsgivere, som brukergruppe for NAV:

Westad Industri AS  for NHO, Heggenveien, N-3360 Geithus, Norway, www.westad.com  Medlem: Ivar Borgen, HR-sjef, ibo@westad.com Tlf. 481 18 487

Choice-kjeden  for NHO,  Medlem: Karin Sjøgren, HR-direktør, karin.sjogren@choice.no

IKEA Furuset for Virke,  Medlem: Anny Ranvik, HR-sjef, anny.ranvik@ikea.com

Fra NAV og KS (partnerskapet og eiersiden av NAV):

KS, Kommunenes Sentralforbund, ks@ks.no Medlem: Nina Hjertø Ingebirgtsen, spesialrådgiver Helse og Velferd, nina.hjerto.ingebrigtsen@ks.no Vara: Gerd Andreassen, seniorrådgiver Helse og Velferd, gerd.andreassen@ks.no

Arbeids- og velferdsdirektoratet:

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik Ytelsesdirektør Eve Bergli Direktør NAV Kontaktsenter Jørn Torbergsen Direktør NAV Hjelpemidler og tilrettelegging/NAV Spesialenheter Liv Welde Johansen Kommunikasjonsavdelingen, Espen Sunde, leder for kanalseksjonen Økonomi- og styringsavdelingen, Håkon Røstad, Seksjonssjef for virksomhetsarkitektur i utviklingsstab Leder Service- og brukertteam, Arbeids- og tjenesteavdelingen, Hildegunn Førsund Sekretær Sentralt brukerutvalg, Utvikling av brukermedvirkning i NAV, Kristin Skåre

For øvrig møter direktører og fagpersoner for alle avdelinger i Arbeids- og velferdsdirektoratet, i henhold til behov, saker og tema.