Brukermedvirkning

NAV Trøndelag tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Publisert: 25.01.2018 | Sist endret: 18.03.2020

Brukerråd for ungdom i Trøndelag

Trøndelag er først ute i NAV med å etablere en ny region. De to trøndelagsfylker ble slått sammen fra nyttår 2018. I etableringen av den nye regionen var vi opptatt av å ta med oss det vi opplevde som suksessfaktorer. Brukerråd for ungdom var en av de satsingen vi valgte å videreføre i den nye regionen.

Publisert: 27.08.2018 | Sist endret: 02.10.2020

Brukerutvalg for NAV Trøndelag

Her finner navn på representantene i brukerutvalget for NAV Trøndelag.

Publisert: 04.01.2018 | Sist endret: 23.11.2020

Brukerutvalget for NAV i Trondheim

Det er viktig for NAV-kontorene å sikre at den enkelte bruker av kontorene opplever seg sett og hørt, og behandlet med respekt. For å bistå kontorene i dette arbeidet har NAV-kontorene i Trondheim etablert et felles brukerutvalg.

Publisert: 17.06.2015 | Sist endret: 11.10.2018

Brukerutvalget for NAV Værnes

Her finner du referater og møtedatoer for brukerutvalget for NAV Værnes.

Publisert: 22.05.2018 | Sist endret: 12.05.2021

Brukerutvalg for NAV i Namdalen

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV-kontorene i Namdalen, samt referat fra møtene

Publisert: 22.08.2018 | Sist endret: 18.03.2020

Brukerutvalget for NAV Røros, Holtålen og Os

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV Røros, Holtålen og Os og referat fra møtene.

Publisert: 03.02.2017 | Sist endret: 15.10.2020

Brukerutvalget for NAV Inn-Trøndelag, Verdal og Levanger

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV Inn-Trøndelag, Verdal og Levanger, samt referat fra møtene

Publisert: 19.09.2016 | Sist endret: 13.04.2021

Brukerutvalget i Orkland

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV Orkland og referat fra møtene.

Publisert: 03.02.2017 | Sist endret: 18.03.2020

Brukerutvalget for NAV på Fosen

Her finner du referater og møtedatoer for brukerutvalget på Fosen.

Publisert: 03.02.2017 | Sist endret: 12.05.2021

Brukerutvalget i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus og Skaun

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus og Skaun og referat fra møtene

Publisert: 26.04.2016 | Sist endret: 18.03.2020

Brukerutvalg for NAV Malvik

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV Malvik og referat fra møtene.

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 07.12.2020

Brukerutvalg for NAV Hitra og Frøya

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV Hitra og Frøya og referat fra møtene.

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 18.03.2020

Brukerutvalg for NAV Heim

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV Heim og referat fra møtene.

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 18.03.2020