Referatene ligger under Relatert informasjon til høyre på siden.

Representanter:

Sissel Sundet, FFO 

Karen Jorid Uthus, FFO    

Janne Wik, LO

Jon Uthus, NHO    Fida Afif      Vararepresentanter:

Marit Arnstad Schiefloe, FFO    

Steinar Haugen, FFO    

Alf Roar Slind, LO

Representant fra NAV:

Merethe Storødegård, leder NAV Værnes