Representerer

Gustav Gundersen, Kommunalt råd for funksjonshemmede Mari Westad, Heim næringsforening  Jon Stølen, Selvstendig næringsdrivende (bonde) samt næringslivet        Representant fra NAV:      Rune Gundersen, konstituert NAV-leder