Representerer

Gustav Gundersen, Kommunalt råd for funksjonshemmede
Mari Westad, Heim næringsforening 
Jon Stølen, Selvstendig næringsdrivende (bonde) samt næringslivet  
    
Representant fra NAV:     
Rune Gundersen, konstituert NAV-leder